اولیا چلبی و روستای سهلان

+0 به یه ن

(قدرت ابوالحسنی سهلان)


در مقاله زیر سندی کم نظیر در مورد گذشته روستای سهلان مطرح و بحث شده است. این سند حکایت از آبادانی و بزرگی  سهلان در حدود چهار صد سال پیش دارد.
لطفا نظرات و انتقادات خود را در مورد آن به نگارنده منعکس فرمایید.

مقاله را از اینجا بخوانید👇

http://8upload.ir/uploads/f978090277.pdf
  • [ ]