وجه تسمیه گمرک سهلان

+0 به یه ن

قدرت ابوالحسنی سهلان

 

در بین شهرهای تبریز و صوفیان گمرکی بنام گمرک سهلان وجود دارد. راجع به فلسفه ایجاد این گمرک در سایت رسمی آن چنین آمده است: توسعه تولیدی و صنعتی شهر تبریز در سال 1349 و نیاز بازار به وجود انبار، منجر به تملک 247 هکتار زمین در مسیر جاده صوفیان از سوی شرکت انبارهای عمومی شده و در سال 1351، نخستین فعالیت‌های انبارداری از سوی این شرکت در منطقه سهلان تبریز شکل گرفت که در نهایت در سال 1354 با راه‌اندازی و آغاز فعالیت گمرکی، فعالیت‌های تخلیه، بارگیری و انبارداری شرکت انبارهای عمومی و خدمات گمرکی سهلان آغاز شد.

با توجه به اینکه، اراضی تملک شده گمرک در زمینهای متعلق به روستاهای تازه کند و خواجه مرجان میباشد، همیشه این سئوال مطرح میشود که پس چرا آنجا را گمرک سهلان نامیده اند؟!

پرس و جو از افراد با تجربه و مسن منطقه آشکار میسازد، این نامگذاری بدلیل وجود ایستگاه سهلان در مسیر راه آهن بوده که سالها قبل از گمرک مذکور موجود بوده است. از قراین چنین بر می آید، ایستگاه سهلان در دهه 1330 ایجاد شده است. این ایستگاه دارای کارکنانی بوده، در آنجا قطار نگه میداشته، مسافر جابجا مینموده است. منتهی، بعد از ایجاد گمرک در حدود 2 کیلومتری آن، دیگر ایستگاه قطار نیز به خود گمرک مننتقل گشته و ایستگاه سهلان عملا متروک گردیده است. قابل ذکر است، ساختمان سنگی ایستگاه سهلان که از آن بعد از انقلاب سالها بعنوان مدرسه استفاده میشده، علیرغم رغم دیدن صدمات فراوان هنوز پا برجا است! میگویند، اول گمرک را میخواستند در زمینهای سهلان، چسبیده به ایستگاه سهلان، تاسیس کنند، ولی بدلیل سنددار بودن این اراضی هزینه خریداری آن گران در آمده است. ایستگاه سهلان در شکل زیر به تصویر کشیده شده است.


به گفته افراد مسن، قبل از ایجاد ایستگاه سهلان که در بالا ذکر شد، به جای آن، یک واغزال (ایستگاه) قدیمی در سمت روبرو و کمی به طرف تبریز وجود داشت و آن واغزال زیبا را روسها با چوب درخت گردو بنا نهاده بودند. در آنجا همچنین جهت استفاده کارکنان واغزال آب آنبار ساخته شده بود. امروزه اثری از آن آثار نیست!

در سایت گمرک آمده است: بر اساس مصوبه مجلس شورای اسلامی در سال 1389، شرکت انبارهای عمومی و خدمات گمرکی سهلان در درون منطقه ویژه اقتصادی سهلان قرار گرفت و شرکت انبارهای عمومی و خدمات گمرکی ایران از سوی دولت محترم جمهوری اسلامی به عنوان سازمان مسئول این منطقه معرفی شد.

به احتمال قوی، نام منطقه ویژه اقتصادی سهلان از نام گمرک سهلان گرفته شده است. یعنی نام سهلان، از ایستگاه به گمرک و از آن به منطقه ویژه اقتصادی منتقل شده است!


منابع

- سایت گمرک سهلانhttps://sahlan.pwcs.co.ir/fa/home

- منابع شفاهی: محمدعلی دلیری سهلان، محرم حاتمی تازه کند و غیره.   • [ ]